صفحه اخبار
armaghanvisa
شرایط استثنایی و ایده آل سرمایه گذاری در استرالیا در سال 2017

 سرمایه داران و تجار ایرانی ازین پس با آسودگی خاطر می توانند جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی در استرالیا اقدام نمایند.

 طبق قوانین جدید وضع شده در اداره مهاجرت استرالیا شرایط مطلوبی جهت سرمایه گذاری بدون انتقال سرمایه فراهم شده است

و شما می توانید پس از اطمینان  از ثبت طرح تجاری و اخذ اقامت میزان سرمایه ی مورد نظر خود را به جهت  عملی ساختن بیزینس به حساب شخصی 

خود واریز نمایید.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/05/09
  • تعداد مشاهده : 814 بار