تحصیل در استرالیا

تحصیل در استرالیا در تمامی مقاطع امکان پذیر می باشد:

تحصیل در استرالیا در مقطع قبل از دانشگاه و بعد از دانشگاه برای دانش آموزان و دانشجویان بین المللی امکان پذیر است. ویزای تحصیلی استرالیا و نیوزیلند و تحصیل در استرالیا و نیوزیلند از روش های سریع و نسبتا آسان تر برای زندگی در استرالیا می باشد.

اطلاعات زیر می تواند کمک خوبی برای شناخت از شرایط فعلی تحصیل در استرالیا باشد.

تحصیلات دوره پیش دانشگاهی سیستم آموزشی در استرالیا به صورت مرحله ای است :

مقطع کودکستان ( PreSchool)

مقطع راهنمایی (Primary)

مقطع دبیرستان ( Secondary)

دوره کودکستان 1 سال است و این دوره از 5 سالگی آغاز می شود. دوره ابتدایی و دبیرستان در مدارس مختلف کمی با یکدیگر متفاوت است. دانش آموزان از سنین 6-7 سالگی به مدرسه راه پیدا می کنند.

در بعضی از مدارس دوره ابتدایی 6 سال بوده و دبیرستان نیز 6 سال است ولی در بعضی دیگر دوره ابتدایی 7 سال و دوره دبیرستان 5 سال می باشد.

در بعضی دیگر از ایالت ها یا قلمرو های استرالیا نظیر قلمرو پایتختی استرالیا یا ایالت تاسمانیا دوره دبیرستان 4 سال می باشد که دانش آموزان این دوره را در کالج می گذرانند.

پایان دوره تحصیلی حداقل تا پایان 15 سالگی و کلاس دهم در استرالیا بسیار ضروری می باشد و مدارس خصوصی در کنار مدارس دولتی از هر تلاشی در این زمینه کوتاهی نمی کنند.

تحصیلات دوره دانشگاهی

شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها بر اساس‌ نمرات کسب کرده شخص در دوره دبیرستان او ‌ گواهی‌ می شود البته روش این محاسبه‌ در هر االت‌ متفاوت‌ است. با این حال برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌های‌ بسیاری از ایالت‌ها می‌توان‌ از TES استفاده‌ نمود.

دانشگاه‌های‌ استرالیا مستقل‌ هستند و خودشان‌ مدرک‌ را صادر می‌کنند. 49 کالج‌ نیز در تمام‌ استرالیا پراکنده‌ هستند که‌ می‌توانند با توجه‌ به‌ قوانین‌ ایالتی, مدارکی‌ تا سطح‌ کارشناسی‌ ارشد (فوق‌ لیسانس) را صادر کنند

در 1990 شورای‌ وزیران‌ آموزش‌ ایالات‌ و قلمروهای‌ مختلف‌ استرالیا نظام‌ واحد ارزیابی‌ آموزشی‌ در استرالیا را با عنوان‌1(RATE) معرفی‌ کرد. در سال‌ 1995 میلادی‌ نظام‌ جایگزین‌ دیگری‌ تحت‌ عنوان‌2(AQF) معرفی‌ شد که‌ قرار است‌ تا پایان‌ 1999 میلادی‌ جایگزین‌ RATE گردد.

دلیل اصلی معرفی‌ این‌ نظام‌های‌ ارزیابی، فراهم‌ کردن‌ چارچوبی‌ ملی‌ و فراگیر برای‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ بعد از دوران‌ تحصیلات مبتدی در استرالیا می باشد. با توجه‌ به‌ نظام‌ ارزشیابی‌AQF ، باید مدرک تحصیلی شما که هما ن دوره دبیرستان تان محسوب می شود، از یکی از مدارس استرالیا باشد.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1390/01/01
  • تعداد مشاهده : 1747 بار