ترجمه اسناد رسمی مهاجرت
دفتر ارمغان ویزا به جهت راحت تر بودن متقاضیان مهاجرت به منظور تهیه و آماده سازی مدارک شغلی، تحصیلی، خانوادگی و فردی به زبان انگلیسی، با تیمی حرفه ای از مترجمین رسمی و معتمد دولت استرالیا و نیوزیلند برای استفاده از مهر امور خارجه این دو کشور (NAATI) و با تأییدیه دادگستری جمهوری اسلامی ایران همکاری می نماید.

این موسسه امتیازات ویژه ای برای مدارک ارسالی از دفتر ارمغان ویزا قائل است که مهم ترین آن کوتاهی مدت زمان تحویل کار به متقاضی و آماده سازی سریع و دقیق مدارک ترجمه شده می باشد.
کافیست به ما اطمینان کنید.