شارژ کردن پرداخت های آنلاین

پرداخت های آنلاین کارتهای مختلف بانکی برای ویزاهای استرالیا درصدی شارژ خواهند شد که  مقدار آن ناچیز است . اما قابل توجه است که مقدار آن در هزینه های اپلیکشین ویزاها این شارژ خودش را نشان خواهد داد. این قانون از 19 آپریل 2014 اجرا می شود. 
درصد مشخص شده بستگی به نوع کارت مورد استفاده متفاوت است که می توانید درصدها را مشاهده نمایید.
 
-  1.08 درصد برای پرداخت با Visa , Master card
-  1.99 درصد برای پرداخت با American express and JCB
-  2.91 برای پرداخت با Diners Club International