کشور نیوزلند
نیوزیلند کشوری است واقع در جنوب غربی اقیانوس آرام. این کشور فاصله ی زیادی با دیگر خشکی های جهان دارد . استرالیا با وجود اینکه نزدیک ترین همسایه به این سرزمین محسوب می شود ، در دو هزار کیلومتری نیوزیلند قرار دارد. دریای به نام دریای تاسمان این دو کشور را از هم جدا می کند. بیشترین جمعیت کشور نیوزیلند را مهاجران اروپایی در بر گرفته اند. زبان رسمی مردم نیوزیلند انگلیسی و مایوردی است، پایتخت این کشور ولینگتن و واحد پول آن دلار نیوزیلند خوانده می شود.

گروه ها و قوم های مختلف بسیاری در این کشور با صلح و دوستی در کنار یکدیگر به کار، زندگی و تحصیل مشغول می باشند ولی فرهنگ این کشور را در کل می توان یک فرهنگ انگلیسی نام برد که تاثیرات مایوری نیز در آن به وضوح به چشم می خورد.

مسیحیت 56% مذهب نیوزیلند را تشکیل می دهد. 35% آن از هیچ دینی پیروی نمی کنند و 9% باقی پیرو دین های متعدد دیگر در این کشور می باشند. در نیوزیلند نیز همانند بسیاری کشورهای دیگر جهان، مردم برای انتخاب مذهب خود آزاد هستند.

نیوزیلند دارای طبیعتی زیبا و بدیع است و همیشه در تلاش بوده است که سلامت محیط زیست خود را حفظ کند.طبیعت زیبا و سالم در واقع یکی از بزرگترین ثروت های این کشور به شمار می آید.

مهاجرت به نیوزیلند از قرن نوزدهم آغاز شد و تا اکنون نیز این کشور مهاجر پذیر مهاجران بسیاری را از نقاط مختلف جهان به گرمی می پذیرد. نیوزیلند یک کشور عمدتا شهر نشین است. 86% مردم در 16 منطقه شهری این کشور زندگی می کنند و نیمی از آن ها در سه شهر اصلی آوکلند، ولینگتون و کراست چرچ به سر می برند.

22% مردم از تحصیلات رسمی برخوردارند و 18% آنها نیز مدرک دانشگاهی دارند.