صفحه اخبار
مهارت استرالیا 2020-  قوانین ویزای سرمایه گزاری استرالیا- قوانین ویزای سرمایه گذاری استرالیا- قوانین ویزای سرمایه گزاری استرالیا2020- قوانین ویزای سرمایه گزاری استرالیا 2020- قوانین ویزای سرمایه گذاری استرالیا2020- قوانین ویزای سرمایه
رشته پزشکی پردرآمد‌ترین شغل در استرالیا

 پر درآمدترین و کم درآمد ترین مشاغل استرالیا کدامند؟


 

بررسی درآمد مشمول مالیات مشاغل مختلف در سال مالی  2017 - 2018  بر اساس آمار‌های اداره مالیات استرالیات نشان می‌دهد که پردرآمد‌ترین مشاغل در استرالیا حرفه‌های مرتبط با پزشکی است و جراحان به صورت متوسط ۴۰۲ هزار و ۵۸۲ دلار درآمد مشمول مالیات دارند.

متخصصان بیهوشی با متوسط درآمد ۳۸۲ هزار و ۶۷۴ دلار دومین جایگاه را در این طبقه‌بندی از آن خود ساخته‌اند و پزشکان متخصص داخلی با درآمد ۳۰۱ هزار و ۱۲۹ دلار رتبه سوم پردرآمدترین‌های استرالیا را به دست آورده‌اند.

مشاوران مالی با درآمد ۲۷۲ هزار و ۸۹۵ دلار رتبه چهارم و روانشناسان با متوسط درآمد ۲۲۵ هزار و ۲۰۶ دلار رتبه پنجم پردرآمدترین مشاغل استرالیا را از آن خود ساخته‌اند.

در سوی دیگر این دسته‌بندی، مشاغلی مانند کارگر مزرعه و باربر فرودگاه  نیز در میان اسامی مشاغل کم درآمد دیده می‌شوند. براساس داده‌های آماری سال مالی 2017 - 2018  آشپز رستوران‌های فست‌فود با متوسط درآمد ۱۸ هزار و ۶۰۸ دلار کم‌درآمد‌ترین شغل استرالیا است و پس از آن کارمندان صنعت پذیرایی با متوسط درآمد ۱۹ هزار و ۱۰۲ دلار رتبه دوم، کارآموز صنعت پذیرایی با متوسط درآمد ۱۹ هزار و ۴۳۱ دلار رتبه سوم، کشاورزان با متوسط درآمد ۲۰ هزار و ۸۹ دلار رتبه چهارم، کارگران و کارآموزان مزارع، باغ‌ها و مراتع با متوسط درآمد ۲۰ هزار و ۶۸۶ دلار در رتبه پنجم و باربران فرودگاه نیز با متوسط درآمد ۲۲ هزار و ۲۴۴ دلار رتبه ششم را به دست آورده‌اند.

 

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/05/19
  • تعداد مشاهده : 779 بار