صفحه اخبار
اخذ اسسمنت مثبت از ارگان VET ASSESS


اسسمنت مثبت  برای کلاینت خوبمون آقای Mr.Puya Y


اخذ اسسمنت مثبت در رشته CIVIL ENGINEER Technician  از ارگان VET ASSESS برای کلاینت خوبمون آقای Mr.Puya Y در تاریخ 28 اکتبر 2020

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 3
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/08/13
  • تعداد مشاهده : 267 بار